31 Aug 2000
At Festa Dell'Unita, Perugia, italy
Tour stats